Các ứng dụng của máy in UV

  02/05/2017

Máy in uv là máy in được chế tạo dựa trên nền tảng là máy in phun 6 màu , cộng với sự cải tiến là sử dụng keo uv được bám dính lên các loại chất liệu